Venray-Noord-West

Oproep vrijwilligers Smile Venray

Smile Landweert heeft de afgelopen jaren al veel bereikt, het is tijd om dit uit te breiden naar geheel Venray.Wat is Smile Venray?

Smile Venray is een Venrays initiatief dat wijkbewoners stimuleert om zelf de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren. Dat doet Smile Venray vanuit een positieve benadering: belonen in plaats van straffen, complimenten maken in plaats van foeteren.
In samenwerking met de politie worden acties gehouden om het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden.
Ook met de gemeente trekken we op. Zo beoordelen we verkeerssituaties en bekijken we gezamenlijk de (on)mogelijkheden om verkeerssituaties aan te pakken.
Samen met buurtbewoners gaan we aan de slag.

Smile Venray, in elke wijk. Doet u mee?

In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan in de wijk Landweert met Smile Landweert. De werkgroep Smile Landweert merkt om zich heen dat in vrijwel elke wijk een groep is of ontstaat die zich bezighoudt met verkeersveiligheid en leefbaarheid. We zien dan ook kansen en mogelijkheden om elkaar te versterken in de inzet en elkaar te helpen.

Smile Venray sluit met deze ontwikkeling aan op de wensen en behoeften die er leven in de verschillende wijken. Bovendien kan elke wijk haar activiteiten ontplooien met een eigen Smile. De gedachte is dat elke wijk en dus ook elke Smile haar eigen identiteit heeft, maar haar kracht ontleent in de samenwerking met andere Smiles, als onderdeel van Smile Venray.

Ziet u kansen om in uw wijk de verkeersveiligheid te verbeteren? Stuur een mail met uw idee en uw telefoonnummer naar info@smilevenray.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de lancering van de nieuwe website www.smilevenray.nl. Voor de realisatie hiervan is samenwerking gezocht met SOS SEO (www.sosseo.nl).